WERKWIJZE

Het eerste contact zal bestaan uit een oriënterend gesprek, dat meestal alleen met de ouder(s) en/of verzorger(s) plaatsvindt. Wanneer het kind of de jongere ouder is dan 12 jaar, dan nodig ik hem of haar wel uit bij het eerste gesprek.

Daarna volgt er een onderzoeksfase, waarin ik een duidelijk beeld probeer te krijgen van het kind of de jongere. Dit onderzoek bestaat meestal uit het laten invullen van gedragsvragenlijsten door de ouder(s) en/of de verzorger(s), de school en/of het kind of de jongere zelf.

Daarna volgt een kennismakingsgesprek met het kind of de jongere, waarin hij of zij zelf uitgebreid aan het woord kan komen.

Na de onderzoeksfase worden de bevindingen vervolgens uitgebreid met de ouder(s) en/of de verzorger(s) doorgesproken en wordt er een behandelingsplan voorgelegd.

Afhankelijk van de aard van de problemen zal daarna de behandeling kunnen bestaan uit:

• het geven van adviezen en/of begeleiding van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de
leerkracht/mentor

• individuele behandeling van het kind en/of de jongere

• gezamenlijke gesprekken met ouder(s)/ verzorger(s) en kind/jongere en/of leerkracht/ mentor

De hulp, die geboden wordt, vindt plaats vanuit een cognitief gedragstherapeutisch denkkader. Er wordt naar gestreefd om zo kortdurend als mogelijk is, hulp te bieden.

In een enkel geval zal het nodig zijn het kind of de jongere door te verwijzen naar een andere meer passende hulpverlenende instantie.

Schermafbeelding 2015-11-06 om 09.22.15